kancelaria notarialna Kraków
Brak kategorii

Praca notariusza – Z czym się wiąże? Czy zawsze jest łatwa?

Czym zajmuje się notariusz? Każdy z nas słyszał ten tytuł, ale nie każdy wie, do czego go „przykleić”. Według statystyk kancelaria notarialna Kraków jest potrzebna przynajmniej raz w życiu każdego człowieka. Poznajmy postać notariusza bliżej.

Czym się zajmuje kancelaria notarialna Kraków?  

Do czynności notarialnych, których dokonuje notariusz Kraków  należą w szczególności:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – tzw. depozyt notarialny,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz przesyłanie do sądu wieczystoksięgowego dokumentów będących podstawą wpisu,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.
notariusz Kraków

Gwarancja prawdziwości dokumentu

Tak naprawdę, to dzięki notariuszom, gdy podpisujemy różne umowy – na przykład dotyczącą kupna mieszkania – czujemy się bezpiecznie. Notariusz jest prawnikiem zajmującym się tworzeniem aktów stosowania prawa, czyli aktów notarialnych. Jego zadaniem jest również dokonywanie czynności notarialnych, które część wymieniliśmy w pierwszym akapicie. Ponieważ zawód notariusza należy do zawodów zaufania publicznego przysługuje mu ochrona funkcjonariuszy publicznych. Akty notarialne przez niego tworzone gwarantują, że zawarte w nich informacje są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Co się do nich zalicza? Między innymi umowy sprzedaży nieruchomości, akty własności, dokumenty zakładania spółek , a także te dotyczące spadku. Podpisywałeś intercyzę? Ona też wymaga wizyty u notariusza.

Możesz również polubić…